DEN FRIVILLIGE
LEDERUDDANNELSE I
PSYKISK ARBEJDSMILJØ

statslige ledere med personaleansvar

Et godt og sundt psykisk arbejdsmiljø er vigtigt for vores trivsel på jobbet. Det skyldes de mange gevinster, der er, når medarbejderne trives i deres job. For hvis du føler glæde ved at gå på arbejde, har det en positiv betydning for dit helbred, trivsel, produktivitet og sygefravær.

NYE HOLD PÅ VEJ

Uddannelsen tager udgangspunkt i din hverdag som leder

Udvikling og fastholdelse

Håndgribelige redskaber til at forebygge samt fastholde et godt og sundt psykiske arbejdsmiljø gennem din ledelse.

Indsigt

Forståelse for sammenhængen mellem daglig ledelse, psykisk arbejdsmiljø og produktivitet hos medarbejderen, teamet og organisationen samt viden om, hvad der er lederens rolle og ansvar for at skabe en positiv dynamik.

Redskaber

Metoder til at reducere risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø samt give dig redskaber til at håndtere situationer med mistrivsel og stress hos dig selv, dine medarbejdere og i din afdeling.

Netværk

Et netværk med andre ledere med fokus på gensidig inspiration og sparring på dilemmaer, udfordringer og best-practice i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø.

Teori + praksis

En praksisnær og forskningsbaseret lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø afholdt af førende eksperter, hvor der tages udgangspunkt i dine udfordringer og muligheder.

MERE OM UDDANNELSEN

Underviserne

Du vil blive undervist af førende eksperter på området, der vil indføre dig i forståelse af sammenhængen mellem daglig ledelse, psykisk arbejdsmiljø og produktivitet hos medarbejderen, teamet og organisationen.

Malene friis andersen

Malene er autoriseret psykolog og ph.d. og har i over 15 år arbejdet med stress, trivsel, ledelse, social kapital og sygefravær. Malene deler sin tid mellem forskning og arbejde som selvstændig erhvervspsykolog i offentlige og private virksomheder. Hun er forfatter til flere bøger til ledere og arbejdsmiljøprofessionelle eks. ”Stop Stress” samt til en række videnskabelige artikler i anerkendte internationale tidsskrifter. Malene indgår som underviser på modul 1 i uddannelsen.

Claus elmholdt

Claus er autoriseret psykolog og ph.d. har gennem 20 år arbejdet med forskning og udvikling inden for ledelses- og organisationspsykologi, dels som universitetsansat forsker og dels som selvstændig erhvervspsykolog. På universitet har Claus gennem snart 10 år undervist i emner som ledelse af følelser, ledelse af motivation, magt og etik i ledelse, ledergrupper og teams, resiliente organisationer, ledelse af trivsel og positive relationer samt ledelse af værdiskabende tværgående samarbejde. Claus indgår underviser på modul 2 i uddannelsen.

marie kingston

Marie er uddannet psykolog og har en lang erfaring fra erhvervslivet med roller som leder og erhvervspsykologisk konsulent. Marie er medforfatter på bogen ”Stop Stress”, der retter sig til ledere som nøglepersoner i virksomheder, når det handler om at forbygge stress og hjælpe stressramte medarbejdere tilbage på arbejde. Marie indgår som underviser på modul 3 i uddannelsen.

katrine bastian meiner

er autoriseret psykolog og har 12 års erfaring med at udvikle og gennemføre forandringer og heriblandt faciliteret forløb for organisationer, hvor Katrine har haft fokus på at styrke både arbejdsmiljø og samarbejde gennem udviklingen af organisationens læringskultur. Derudover har Katrine mere end 10 års erfaring som terapeut og coach for ledere og medarbejdere om arbejdsmiljørelaterede problemstillinger. Katrine varetager rollen som fast underviser på hold Aarhus både på moduler og netværksgruppemøder.

Jan heiberg johansen

har stor undervisningserfaring, blandt andet har han undervist på Københavns Kommunes lederudviklingsprogram, faciliteret et stort antal workshops og afholdt key notes for op til 200 deltagere. Han har 12 års ledelseserfaring fra den offentlige sektor og civilsamfundet som blandt andet rådgivningschef i landets største offentlige konsulenthus. Han er forfatter til en række artikler og til bogen om paradoksledelse. Jan varetager rollen som fast underviser på hold København både på moduler og netværksgruppemøder.

Hvordan er uddannelsen struktureret?

Uddannelsen kører over tre kursusdage fordelt over et halvt år. De forventes ca. 24 deltagere på hvert hold. Vi tager udgangspunkt i din daglige ledelsesopgave, og du får mulighed for at afprøve det lærte imellem kursusdagene. I den mellemliggende periode vil der være netværksmøder, som bliver faciliteret af en underviser.

Modul 1
Her får du den nyeste forskningsbaserede viden om de centrale dynamikker i det psykiske arbejdsmiljø, herunder lederens rolle i dette i komplekse statslige organisationer samt en introduktion til centrale handlingsorienterede modeller, der kan anvendes i praksis.

Modul 2
Her arbejdes der med ledelse af en bæredygtig teamkultur med kobling til organisationens og teamets samlede opgave. Du får den nyeste forskningsbaserede viden om og metoder til ledelse af teamets og organisationens kultur og samarbejde.

Modul 3
Her får du mulighed for at stille skarpt på dit eget psykiske arbejdsmiljø, forstå sammenhængen mellem din egen psykologi og adfærd, og din indvirkning på det psykiske arbejdsmiljø samt metoder til at håndtere mistrivsel og stress hos den enkelte og i teamet.

Netværksmøder
På de mellemliggende netværksmøder arbejder du og dine medkursister i mindre netværksgrupper med jeres individuelle udviklingsplan. Her er fokus på, hvordan du kan omsætte den viden og de tillærte kompetencer, som du er blevet undervist i på modulerne, i praksis. Derudover bruges netværksmøderne til, at du og dine medkursister kan give hinanden inspiration, sparring og feedback på konkrete situationer fra din hverdag.

Pris 12.100 kr.

NYE HOLD PÅ VEJ

Praktisk

DEN AKTUELLE SITUATION
VIL AFGØRE OM
UDDANNELSEN FOREGÅR I
KØBENHAVN ELLER VIRTUELTMalene Salskov Amby
AKADEMIKERNE
msa@ac.dk

JANNIE LISE ANDERSEN
MEDARBEJDER- OG KOMPETENCESTYRELSEN
JANAD@medst.dk

Kommende Kurser

HOld 6:

Modul 1
D. 5. oktober kl. 08.30-16.00
Netværksmøde 1
Gruppe 1: d. 1. november kl. 09.00-12.00
Gruppe 2: d. 1. november kl. 12.30-15.30
Gruppe 3: d. 2. november kl. 09.00-12.00
modul 2
d. 9. november kl. 08.30-16.00
Netværksmøde 2
Gruppe 1: d. 1. december kl. 09.00-12.00
Gruppe 2: 1. decemer kl. 12.30-15.30
Gruppe 3: d. 2. december kl. 9-12.00
MODUL 3
d. 9. december kl. 08.30-16.00

afholdte Kurser

HOld 5:

Modul 1
D. 3. november kl. 08.30-16.00
Netværksmøde 1
Dag 1: D. 18. november kl. 09.00-12.00 og kl. 12.30-15.30
Dag 2: D. 19. november kl. 09.00-12.00
modul 2
9. december kl. 08.30-16.00
Netværksmøde 2
Dag 1: D. 20. januar kl. 09.00-12.00 og kl. 12.30-15.30 og kl. 12.30-15.30
Dag 2: D. 21. januar kl. 09.00-12.00
MODUL 3
D. 2. februar kl. 08.30-16.00


HOld 4:

Modul 1
D. 10. september kl. 08.30-16.00
Netværksmøde 1
Dag 1: D. 8. oktober kl. 09.00-12.00 og kl. 12.30-15.30
Dag 2: D. 9. oktober kl. 09.00-12.00
modul 2
28. oktober kl. 08.30-16.00
Netværksmøde 2
Dag 1: D. 24. november kl. 09.00-12.00 og kl. 12.30-15.30 og kl. 12.30-15.30
Dag 2: D. 25. november kl. 09.00-12.00
MODUL 3
D. 9. december kl. 08.30-16.00


HOld 3:
Modul 1
24. februar kl. 08.30-16.00
Netværksmøde 1
Dag 1: D. 24. marts, kl. 12.30-15.30
Dag 2: D. 25. marts, kl. 09.00-12.00 og kl. 12.30-15.30
modul 2
D. 17. april, kl. 08.30-16.00
Netværksmøde 2
Dag 1: D.18. maj, kl. 09.00-12.00 og kl. 12.30-15.30
Dag 2: D. 19. maj, kl. 09.00-12.00
MODUL 3
‍D. 11. juni, kl. 08.30-16.00


Hold 2 (AARHUS):

Modul 1 - d. 4. DECEMBER
Netværksmøder D. 10 eller D. 13. januar
modul 2 - D. 31. JANUAR
Netværksmøder D. 9. eller 10. marts
MODUL 3 - d. 22. APRIL

Hold 1:
Modul 1 - d. 26. november
Netværksmøder D. 6. eller
d. 7. januar
modul 2 - D. 3. februar
Netværksmøder D. 9. eller 10. marts
MODUL 3 - d. 15. APRIL