Den frivillige
lederuddannelse i
psykisk arbejdsmiljø


Statslige ledere med personaleansvar

Kommende kurser


Et godt og sundt psykisk arbejdsmiljø er vigtigt for vores trivsel på jobbet. Det skyldes de mange gevinster, der er, når medarbejderne trives i deres job. For hvis du føler glæde ved at gå på arbejde, har det en positiv betydning for dit helbred, trivsel, produktivitet og sygefravær.

HOLD 11 KØBENHAVN:

Tilmeldingsfrist den 12. december 2023

MODUL 1
Tirsdag d. 23. januar 2024
Kl. 9.00 – 16.00
MODUL 2
Torsdag d. 7. marts 2024
Kl. 9.00 – 16.00
MODUL 3
Onsdag d. 10. april 2024
Kl. 9.00 – 16.00
NETVÆRKSMØDE 1
Tirsdag d. 6. februar 2024
Kl. 9.00 – 12.00 & 12.30 – 15.30
Onsdag d. 7. februar 2024
Kl. 9.00 – 12.00
NETVÆRKSMØDE 2
Tirsdag d. 19. marts 2024
Kl. 9.00 – 12.00 & 12.30 – 15.30
Onsdag d. 20. marts 2024
Kl. 9.00 – 12.00

Uddannelsen tager udgangspunkt
i din hverdag som leder


Udvikling og fastholdelse
Håndgribelige redskaber til at opbygge samt fastholde et godt og sundt psykiske arbejdsmiljø gennem din ledelse.
Indsigt
Forståelse for sammenhængen mellem daglig ledelse, psykisk arbejdsmiljø og produktivitet hos medarbejderen, teamet og organisationen samt viden om, hvad der er lederens rolle og ansvar for at skabe en positiv dynamik.
Redskaber
Metoder til at reducere risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø samt give dig redskaber til at håndtere situationer med mistrivsel og stress hos dig selv, dine medarbejdere og i din afdeling.
Netværk
Et netværk med andre ledere med fokus på gensidig inspiration og sparring på dilemmaer, udfordringer og best-practice i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø.
Teori + praksis
En praksisnær og forskningsbaseret lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø afholdt af førende eksperter, hvor der tages udgangspunkt i dine udfordringer og muligheder.

Mere om uddannelsen


Ledelsesuddannelse i psykisk arbejdsmiljø - Malene Friis Andersen
Ledelsesuddannelse i psykisk arbejdsmiljø – Malene Friis Andersen
Claus Elmholdt om den Den frivillige lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø
Claus Elmholdt om den Den frivillige lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø
FLIPA Katrine hele uddannelsen
FLIPA Katrine hele uddannelsen
FLIPA Johanne modul 3
FLIPA Johanne modul 3

Underviserne


Du vil blive undervist af førende eksperter på området, der vil indføre dig i forståelse af sammenhængen mellem daglig ledelse, psykisk arbejdsmiljø og produktivitet hos medarbejderen, teamet og organisationen.

Malene Friis Andersen
Malene Friis Andersen
Malene er autoriseret psykolog og ph.d. og har i over 15 år arbejdet med stress, trivsel, ledelse, social kapital og sygefravær. Malene deler sin tid mellem forskning og arbejde som selvstændig erhvervspsykolog i offentlige og private virksomheder. Hun er forfatter til flere bøger til ledere og arbejdsmiljøprofessionelle eks. ”Stop Stress” samt til en række videnskabelige artikler i anerkendte internationale tidsskrifter. Malene indgår som underviser på modul 1 i uddannelsen.
Claus Elmholdt
Claus Elmholdt
Claus er autoriseret psykolog og ph.d. har gennem 20 år arbejdet med forskning og udvikling inden for ledelses- og organisationspsykologi, dels som universitetsansat forsker og dels som selvstændig erhvervspsykolog. På universitet har Claus gennem snart 10 år undervist i emner som ledelse af følelser, ledelse af motivation, magt og etik i ledelse, ledergrupper og teams, resiliente organisationer, ledelse af trivsel og positive relationer samt ledelse af værdiskabende tværgående samarbejde. Claus indgår underviser på modul 2 i uddannelsen.
Katrine Bastian Meiner
Katrine Bastian Meiner
Katrine er autoriseret psykolog og har 12 års erfaring med at udvikle og gennemføre forandringer og heriblandt faciliteret forløb for organisationer, hvor Katrine har haft fokus på at styrke både arbejdsmiljø og samarbejde gennem udviklingen af organisationens læringskultur. Derudover har Katrine mere end 10 års erfaring som terapeut og coach for ledere og medarbejdere om arbejdsmiljørelaterede problemstillinger. Katrine varetager rollen som fast underviser på hold Aarhus både på moduler og netværksgruppemøder.
Jeanett Bonnichsen
Jeanett Bonnichsen
Jeanett Bonnichsen er medstifter, direktør og ejer af Center for Stress og Trivsel, der er forgangsvirksomhed for arbejdet med psykiske arbejdsmiljø samt behandling af stress. Jeanett er uddannet cand.pæd.psych. og er autoriseret ved psykolognævnet. Med 24 års erfaring bag sig, er Jeanett en eftertragtet foredragsholder og rådgiver inden for psykisk arbejdsmiljø herunder stressforståelse, stresshåndtering, stresscoaching og uddannelse af stress- samt trivselsvejledere. Derudover er Jeanett forfatter til bogen ”Fra stress til trivsel” (2008). Jeanett indgår som underviser på modul 3.

Hvordan er uddannelsen struktureret?


Uddannelsen kører over tre kursusdage samt 2 halve dage med netværksgruppemøder, fordelt over et halvt år. De forventes ca. 24 deltagere på hvert hold. Vi tager udgangspunkt i din daglige ledelsesopgave, og du får mulighed for at afprøve det lærte imellem kursusdagene. I den mellemliggende periode vil der være netværksmøder, som bliver faciliteret af en underviser.

Modul 1

Her får du den nyeste forskningsbaserede viden om de centrale dynamikker i det psykiske arbejdsmiljø, herunder lederens rolle i dette i komplekse statslige organisationer samt en introduktion til centrale handlingsorienterede modeller, der kan anvendes i praksis.

Modul 2

Her arbejdes der med ledelse af en bæredygtig teamkultur med kobling til organisationens og teamets samlede opgave. Du får den nyeste forskningsbaserede viden om og metoder til ledelse af teamets og organisationens kultur og samarbejde.

Modul 3

Her får du mulighed for at stille skarpt på dit eget psykiske arbejdsmiljø, forstå sammenhængen mellem din egen psykologi og adfærd, og din indvirkning på det psykiske arbejdsmiljø samt metoder til at håndtere mistrivsel og stress hos den enkelte og i teamet.

Netværksmøder

På de mellemliggende netværksmøder arbejder du og dine medkursister i mindre netværksgrupper med jeres individuelle udviklingsplan. Her er fokus på, hvordan du kan omsætte den viden og de tillærte kompetencer, som du er blevet undervist i på modulerne, i praksis. Derudover bruges netværksmøderne til, at du og dine medkursister kan give hinanden inspiration, sparring og feedback på konkrete situationer fra din hverdag. Nærmere tidspunkt og dato for dine netværksgruppemøder fastlægges når holdene er dannet.

Pris 12.100 kr.

Praktisk


DEN AKTUELLE SITUATION VIL AFGØRE OM UDDANNELSEN FOREGÅR I KØBENHAVN ELLER VIRTUELT

NINA HEDEGAARD NIELSEN
AKADEMIKERNE
NIHE@AC.DK

KATRINE FABRICIUS DAHL
MEDARBEJDER- OG KOMPETENCESTYRELSEN
KAFDA@MEDST.DK

KOMMENDE KURSER
HOLD 11 KØBENHAVN:

MODUL 1
TIRSDAG D. 23. JANUAR 2024

NETVÆRKSMØDE 1
TIRSDAG D. 6. FEBRUAR 2024
ONSDAG D. 7. FEBRUAR 2024

MODUL 2
TORSDAG D. 7. MARTS 2024

NETVÆRKSMØDE 2
TIRSDAG D. 19. MARTS 2024
ONSDAG D. 20. MARTS 2024

MODUL 3
ONSDAG D. 20. MARTS 2024

 

MODULERNE KØRER FRA 9.00-16.00. NETVÆRKSMØDER AFVIKLES 9.00-12.00 OG 12.30-15.30 DEN ENE DAG OG 9.00–12.00 DEN ANDEN DAG.